Získání ekologického certifikátu

V letošním roce jsme stejně jako v předchozích třech letech obdrželi certifikát od Slovenských elektráren.

Jedná se o elektrárnu, která se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů a tím přispívá ke snižování skleníkových plynů v ovzduší. Svým odběratelům elektrárna uděluje certifikát, kterým oceňuje jejich podíl na redukci skleníkových plynů. Více certifikátů, kterými disponujeme, naleznete zde.

MEGAT KUNSTSTOFFHERSTELLUNG
ZLÍN SPOL. S R. O.

K Pasekám 273
760 01 Zlín 1

VAT CZ46966196

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Geschäftsführer
Ing. Tomáš Dudák a Ing. Jan Mikulka

Geschäftsführer
Karel Beníček
benicek@megat.cz

Copyright © 2018 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.