Získání ekologického certifikátu

V letošním roce jsme stejně jako v předchozích třech letech obdrželi certifikát od Slovenských elektráren.

Jedná se o elektrárnu, která se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů a tím přispívá ke snižování skleníkových plynů v ovzduší. Svým odběratelům elektrárna uděluje certifikát, kterým oceňuje jejich podíl na redukci skleníkových plynů. Více certifikátů, kterými disponujeme, naleznete zde.

MEGAT
VÝROBA Z PLASTŮ ZLÍN SPOL. S R. O.

K Pasekám 273
760 01 Zlín 1

VAT CZ46966196

COMPANY MANAGEMENT

Ivana Strnadlová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hana Hradilová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Rostislav Slobodian
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SALES DEPARTMENT

Ing. Rostislav Slobodian English communication
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 606 035 722
Copyright © 2018 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.